iAparca Aparca en Zona Azul a través del móvil
CAT | CAST
 
 
     
     
Regístra't | Àrea Clients | Contacte
iAparca / Avís Legal

 

ENGESTUR, S. a. té la seva seu en C/ Liszt, 36 de BADALONA BARCELONA i figura inscrita, amb el Nombre d'Identificació Fiscal A-58187725, d'ara endavant iaparca.

El domini en Internet www.iaparca.com és titularitat de la mateixa.

El lloc web tracta de facilitar l'ús de pagament de zona blava via telemàtica a través de qualsevol dispositiu que tingui internet.

El lloc exigeix el compliment de previ registre i el pagament d'una única modalitat a través de targeta bancària o financera.

En la web s'informa als usuaris sobre temes relacionats amb l'activitat de l'empresa i la seva ubicació, a més de permetre la sol·licitud d'informació ampliada previ registre de les dades mínimes de l'usuari sol·licitant.

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació sense reserves de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el moment que l'usuari accedeixi a la web.

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris, corresponent a est la responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la mateixa.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest Avís Legal i amb les instruccions i reglaments d'ús, a més d'amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. En aquest mateix sentit l'usuari s'abstindrà d'utilitzar els serveis i la informació amb finalitats il·lícites, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

iaparca es reserva el dret d'actualitzar el contingut de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporalment o de forma definitiva, sense notificació prèvia.

La reproducció, còpia, ja sigui total o parcial, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d'aquesta pàgina web sense haver obtingut l'expressa autorització de l'empresa és una infracció que pot estar castigada per la legislació vigent.

iaparca Rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades sota la seva tutela i especialment sobre els continguts dels possibles enllaços publicats a la seva pàgina web.

iaparca Queda eximida de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i de les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web i no es fa responsable de cap manera dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per la mateixa.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que les dades per Vd.facilitats es registraran en una base de dades propietat deiaparca, al seu torn es reserva el dret d'usar aquesta informació, de forma interna per a l'ús que ha estat facilitat, sense cedir, en cap concepte, l'ús d'aquestes dades a tercers. Si vol actualitzar o eliminar les seves dades, posi's en contacte amb nosaltres, a través del correu electrònic info@iaparca.com o el nostre telèfon 900 770 771.

En cas que l'usuari decideixi tramitar la baixa del servei via mail i coincideixi amb el mail que té registrat a la seva àrea de client, s'efectués la devolució del saldo per la mateixa passarel·la de pagament passat una setmana després de la comunicació, també se li enviés un resum d'últims moviments del mes al mail actiu a la seva àrea de client i procedirem a la desconnexió de l'usuari.L'alta de servei per a l'usuari no li obliga a cap compromís contractual, simplement amb sol·licitar la devolució del saldo que tingui en aquest moment és suficient, el saldo no caduca.

Condicions d'ús l'usuari pot establir el registre via qualsevol dispositiu que posseeixi internet amb la finalitat d'establir un registre web, al seu torn rebrà una codi d'usuari i una contrasenya, aquesta ultima la podrà canviar tantes vegades com crea l'usuari oportú.

El preu del servei de zona blava és el que cada Ajuntament o concessionària té publicat en el seu ordenança municipal.

Aquest preu pot veure's afectat la pujada de l'ipc anual, que informarem via mail si es donés el cas.

iaparca Podrà anul·lar el servei per perduda del contracte que obstente amb la concessionària, a partir d'aquest moment, retornarà el saldo actual a cada client amb l'informe de l'últim moviment mensual.

iaparca informa que no manté les dades de targetes ja que en el moment de carregar o recarregar saldo connectem amb la passarel·la de pagament de l'entitat bancària la Caixa.

En aquest moment aquests alberguen informació del nombre targeta, data de caducitat i nombre de seguretat introduïts en el seu espai web, on iaparca l'única cosa que fa és linkar o connectar amb el seu portal de pagament i al seu torn l'entitat financera ens retorna l'aprovació de l'operació i el valor de recarrega de saldo per operar en la nostra web iaparca.com.

Iaparca. Podrà modificar unilateralment, quan ho necessiti o crea convenient sense necessitat d'avisar a l'usuari, qualsevol modificació del web amb la finalitat de millorar el servei sense que això afecti als seus condicionescomo usuari.

Iaparca es reserva el dret de donar de baixa un usuari si aquest persistís en reclamacions no provades de pagament o una altra índole.

El servei web www.iaparca.com pot dependre de la disponibilitat de la xarxa de telecomunicació en el moment d'iniciar l'estacionament.

La mateixa condició s'aplica al moment d'acabar l'estacionament en usar el mecanisme tanqui de tiquet, en aquest moment pot realitzar una trucada al telèfon 900 770 771 per finalitzar el servei indicant matricula i correu electrònic.

Encara que per protecció del propi usuari i no comunicació per error telemàtic el web tancarà de forma automàtica el tiquet si passat les dues hores no hi ha hagut prolongació del mateix.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre l'Usuari i iaparca, en la interpretació en el present avís legal, seran competències dels Tribunals Badalona,amb total renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre o sorgir.